2011. július 11., hétfő

(Ez a börtön tiszta szégyen) 41. kép szörny


A "tiszta szégyen" szófordulat a börtönben szemantikai értelemben nagyon hasonlít a "csicska" kifejezésre. A csicska szó azt is jelenti, hogy valami vagy valaki nem menő; itt nem arra kell gondolni, hogy valami nem üti meg a legjobb minőség kategóriáját, hanem arra, hogy annak éppen az ellentéte. (A legmenőbb fogvatartottak gondolkodása szerint, rajtuk kívül mindenki csicska.) 
Például börtönben ül egy olyan személy, aki többszörös visszaeső és a bűncslekménye rablás és erőszakos közösülés. Az ilyen ember lehet nagymenő, mert ismeri a börtönt, nagy a tapasztalata, és még kint is lehúzással (ti. rablással) foglalkozott, valamint a nőket is tárgynak tekintette, azaz nem érzelmi szinten állt hozzájuk . Avagy ilyen képet igyekszik festeni magáról. Ennek a személynek a szemében nem menő, ha valaki először van a börtönben, mondjuk szeméremsértésért. A másik példabeli rab éppen túl sok érzelmet vetít a nőkbe, mert nem volt képes őket meghódítani. Ez a börtönben rendkívüli csicskaság. Az ilyen emberre szokták mondani: "Figyelj, tesókám, te tiszta szégyen vagy!"
Ugyanígy, ha a menő egy olyan zárkába kerül, ahol mindenki csóró, akkor azt mondja, hogy "ez a zárka tiszta szégyen".
A tiszta szégyen vagy a csicska jelző inverz identifikációt jelent, azaz a személy az észlelt dologgal nem akar és nem is tud azonosulni.
Nehogy azt képzeljük azonban, hogy egy menő rab nem tud traumatizálódni, ugyanis a börtönben mindig van olyan ellenfél, ami legyőzhetetlen. Ha tényleg nem is lenne senki ilyen, vagy a fogvatartott azt hiszi magáról, hogy nincs, akkor az egész börtön válik ellenféllé. Ebben az esetben az egész börtön tiszta szégyen. A fenti kép egy fogdahelyiségben készült, többször le lett festve, de a felirat átüt a mázolásokon. 
Így lehetne lefordítani: "Igaz, hogy itt vagyok most a fogdán, és igaz, hogy ez a börtön embertelen, hogy itt nem lehet létezni, de én különb vagyok, engem nem tör meg ez a helyzet.Nem nekem kell szégyellni magamat, hiszen én nem vagyok csicska, hanem az egész világnak, ami létrehozta ezt a társadalmat."

Pszichológiai szempontból a következőket láthajtuk ebben a képben:
- a fogvatartott omnipotensnek tartja magát,
- de mégis kifejezi a traumatizációt,
- azaz igen rosszul érezte magát a fogdán.     
Megjegyzés küldése