2019. május 21., kedd

Bejön a nevelőnő


A kép rendkívüli egyedisége, hogy a gondolatbuborékokban nem úgy szerepelnek a mondatok, ahogy egy képregényben, hanem egy egyéni rendszerben.
A kép látószöge is egészen egyedi.
A kép valódi mérete A/3. A piros vonakkal kitakartam a fogvatartott nevét.

Úgy látszik, még maradni akar


This is a Hungarian hashtagprisondrawing from 2010. The artist is completely unknown. The guard next to the door says: "It seems he wants to stay longer!!!". There are a lot of symbolic representations on this drawing: counting days by handwritten lines on the wall, keyring and keys in the hands of the second guard, a single toilet, striped prison uniform, and the single lightbulb hanging in the middle of the cell. These symbols are very frequent in prison related cartoons and stereotypic pictures. There are other details on the picture as well. The cell door with the peephole and the food hatch is a piece of modern prison equipment. The uniform of the guards was typical 10 years ago in Hungary. The head of the dead prisoner is only a skull, this is also a frequent prison symbol. Small writing on the wall "I love you, Rozi" is a type of hashtagprisongraffiti used at most by detainees, however, the surname "Rozi" is not an often occurring female name amongst the relatives of Hungarian prisoners, it is rather a funny female name. From this point, it is easy to conclude that the creator of this funny picture was not a hashtagRomani person, he is rather a Hungarian who has a good insight into the system of the hashtagpainsofimprisonment, and insists to talk about it in a more understandable way.

2019. május 20., hétfő

Börtönikon 2. (Depriváció mint fogalmi keret a börtönrajzon)

Az alábbi poszthoz érdemes elolvasni ezt is: Börtönikon.A fenti rajz talán öt-hat perc alatt készülhetett, jellegtelennek tűnik, azonban nagyon sokat árul el a börtönről magáról. Korábban elemeztem egy sokkal jellegzetesebb Börtönikon című rajzot, ami sokkal kidolgozottabb, bizarr - de a börtönre mégis jellemző - módon azonban, sokkal érzelemmentesebb is. Az a másik rajz tele volt élő, harsány szimbólumokkal, és a szimbólumok elemzése sok időbe telne. A fenti rajzon kevés szimbólumot lehet látni, de mégis arról árulkodik, hogy a készítő fogvatartott nagyon szenved a börtönben. A korábbi rajz inkább arról szólt, hogy hogyan kell túlélni a börtönt. Ez pedig arról szól, hogy hogyan nem sikerül. Nem sikerül, pedig a börtönben jogokat garantál az állam. Néhány jog azonban azért nem érvényesülhet, mert a fogvatartottak a foucault-i gépezetek (dispositif) miatt tagadásban vannak. Nem elsősorban pszichológiai elhárító mechanizmus ez, bár az is, hanem inkább egyfajta hatalomnak való behódolás, ami egyébként a pszichológiai elhárító mechanizmus is. Itt a hatalomnak való behódolás a lényeg. A szégyen azonban a pszichológiai elhárító mechanizmussal közös vonás. A szégyen itt abban ölt testet, hogy a rabok be vannak zárva egy épületbe, és kint szabad emberek lézetnek, és a benti lét is egy emberi létezés, ahogy a kinti is. A kinti maga az éden, a benti maga a pokol. A pokollal szemben kompenzálnak a Börtönikon szimbólumai. A fenti kép azonban felállalja a börtönön belüli exziszteniciát, nem tagadja, hogy a kinti világ hiánya (depriváció) a legnagyobb kín. Az emberi létezés rendkívül szikár, ősi, elemi, ösztönös, szinte állatias jelzésével állunk itt szemben, mint a természeti népek rituális szimbólumai esetén. A jog egyszerűen hatásképtelen a dipositif ellen, és ezt így érzi a lelkében, a lénye lényegében a fogvatartott.  


A piros színnel jelölt részek szimbólumok a rajzon, nagyjából ez a jelentésük:
- NATO drót: be vagyok zárva, nincs menekvés
- síró fogvatartott: van, aki teljesen bereccsen itt
- integető fogvatartott: van, aki feltalálja magát, és kihasználja a lehetőségeket
- őr, túlméretezett fegyverrel: azért a fegyveré a hatalom. Ahogy Ice-T is mondja: "So I studied the inmates // To see who had the power // the Whites? The Blacks? // Or just the gun tower!"
- torz fogvatratott: így, vagy úgy, de túl lehet élni, az átlag ezt teszi
- kigyúrt fogvartartott: az egyik torzzal van együtt a kép közepén, az alkotó valószínűleg a gyúrást látja az egyik kiútnak, de
- kit vannak a szabad emberek.
Az utolsó szimbólum az, ami nem jelenik meg a Börtönikon című rajzon, és ez az, ami igazi érzelemről árulkodik, és ez az, ami a börtön szabadságának keretet ad. A börtön még a NATO dróttal együtt is szabad, mert lehet egymással bent szabadon vetélkedni, lehet a rendért harcolni, a hatalomért küzdeni, lehet sanyargatni a szerencsétlen embereket. A szabad emberek képe azonban ott van, és nem lehet letagadni. (Egyébként erre törekszik a Börtönikon című kép.) Ezen e képen tehát kevesebb a szelf-reprezentáció (a maszk), mint a másikon.     

2019. május 15., szerda

Rendkívül vivid női portré


Hell in the mouth


I have two huge boxes of prison drawings in my office. About half of the first box is familiar to me, it means these are the pictures which I know and saw them at least once. This picture - among very interesting others - has just popped up as I tried to pack my collection again into boxes.
I have no idea who made this picture but I am quite sure that this drawing is also a copy like many others what I analysed in these blogs.
This is clearly an elaboration of imprisonment trauma, loss of relatives, contact with the outside world destroyed and also an explicit sign of pain. I do not analyse this picture as a clinical psychologist but I try to translate the symbols within.
This is an old woman suffering from inner pain, her face is pale, her lips are purple like the lips of the monsters in movies from the early 2000s (i.e. The Ring) or the Japanese yokai. This is a pure influence of global culture which totally invades also criminal minds.
The mouth is like a dark cave however, it looks like the entrance of hell. This symbol is in the centre of the picture, it suggests what is the prison alike in reality.        

2018. január 5., péntek

Lecsukott szemű lány rózsával


Ebben a rajzban több a szabadság iránti vágy, mint a szexus. A nyolcvanas években a Galaktika folyóiratban hasonló miunőségű rajzok voltak.

Lefelé tekintő lány


Ez a rajz csupa gyengédség. A fekete-fehér satírozás némiképpen utal arra, hogy börtönben készült. A meztelen váll miatt a képnek szexuális töltete van. 

Árnyékrács


Pontosan így érzékeli a fogvatartott önmagán a börtön hatását. Hasonlít ez a rajz a Bőrbe égett rácsok munkacímű rajzra.  

Arc illúzió


A címet természetesen én adtam a képnek. Az arc olyannak tűnik, mintha kiemelkedne a felületből, máshogy nézve azonban konvex is lehet. Olyan, mintha kráter illúzió lenne. Maga az arc rendkívül expresszív, és szintén inkább maszk, azaz jellegzetesen nincsen füle.  A jobb szemben mintha ötágú csillag lenne. A bal szemben homályos az írisz, mintha vak lenne az arc. Érdemes megfigyelni a csepegést, mert emiatt úgy tűnik, hogy az geész jelenség fent van. Az arcnak mintha afrikai vonásai lennének. Döbbenetes erejű, talán golyóstollal vagy vékony filctollal rajzolt, satírozott kép.

2017. december 10., vasárnap

Második világháborús pilóta


A kép a Balassagyarmati Fegyház és Börtön iskolakörletén látható. 

A Föld


Valamiért döbbenetes ereje van ennek a festmények, és párhuzamba állítható ezzel a képpel. Nyilvánvaló, hogy másolat ez a kép, és ez a nyilvánvalóság valahogyan lerántja a leplet az összes másolt börtönalkotásról: nem a másolás aktusa a lényeg, és nem az, hogy a másolatnak kevesebb az értéke, mint az eredetinek, hanem az alkotás közlendője a lényeg. 

Reni


Természetesen ez a falrajz is egy maszk, talán több fogvatartott egymás utáni alkotása. A maszk közepébe egy női nevet rejtettek el. 

Feloldozás


A kép a Balassagyarmati Fegyház és Börtön kápolnájában látható teljes nagyságában.

Kis virág


A börtön egészének valahogy van egyfajta ab ovo kínzás jellege, ami abban nyilvánul meg, hogy a rácsok a képeken éppeny olyanok, mint a középkori festményeken a rácsok. Érdekes az is, hogy a rácson kinyúló kéz olyan, mintha a hozzá tartozó test a pokol tüzén égne...

Bőrbe növő rácsok - eretnek villa párhuzam


Érdekes párhuzam ezzel a képpel. Szintén érdekes, hogy az arc felhők között jelenik meg, mint valami isten. Rajz jellege a szenvedésről és a kínzásról szól, az arc kifejezése mégis kitartásról és erőről szól. Valahogy az egész kép mégis vicces és vidám.

Börtöntájkép


A képen szereplő fegyveres kölső őr állítólag felismerhető, valós személyt ábrázol, persze az alkotó szándékosan homályosította el az arcát. A cikázó NATO drótok olyanok, mintha az őrt kerítenék be. Rendkívül eszes kép.

A bűn vonzásában


A festmény eredeti mérete kb. 50x100 cm. Furnér lapra készült, szándékosan monokróm. A képen számos ikonikus szimbólum látható: a hiányos ruhájú nő, a cigaretta, a pénzköteg, az alkohol, a négy ász és a dobókockák. Ezek a bűn jelképei, amivel kapcsolatban a fogvatartottak úgy gondolokodnak, hogy emiatt kerültek a börtönbe. Ugyanakkor ezeknek a jelképeknek a szenvedély és a kísértés is közös jellege. A dologban az a bizarr, hogy a kép közepén a nő szerepel. A nő mint tárgy, a nő mint ok, de nem úgy, mint a nő mint ember. Érdemes megnézni a naivan torz arcot, lábujjakat és ujjakat. 

Nyeles tojás


A fogdákban gyakran jelennek meg hasonló rajzok. Valamiért ezek az alakok terpeszben állnak, és szemből láthatjuk őket. Utólag az alakoknak péniszt rajzolnak. Az arcok rajzolásánál a készítők szerintem semmilyen módon nem törekszenek tökéletességre, az arc részei direkt torzak és eltúlzottak, hogy a kép maszk jellege érvényesüljön. A nagyobb rajz fején lehet látni a szemöldökpiercinget, a "menő", felborotvált hajat és a spanyolos szakállt. A bal oldali kisebb rajzon az izmok vannak túlhangsúlyozva, de lehet látni a "fukszot", a napszemüveget, és a szintén felnyírt hajat. Érdekes, hogy egyik arcnak sincs füle. Szerintem ez is tovább erősíti a maszk jelleget

2017. szeptember 10., vasárnap

1956 szelleme a börtön belső falán


Döbbenetes erejű fotórealisztikus falfestmény az egyik hazai börtön belső falán. (Nagyon hálás lennék, he esetleg valaki a blog olvasói körül be tudná azonosítani, hogy mi lehet ennek a képnek az eredetije. Találtam egy fényképet, szinte biztos, hogy ez az.) Az alkotó ezt a képet, állványon állva, alapos munkával több napig készítette. Az eredeti képet nem sikerült teljes egészében lefényképeznem, mert teljesen más síkban volt.
Ennek a képnek a bal felső sarka mond nekem sokat, a kockaházak, és az ágak, mintha nem illenének teljesen a történelmi eseményt ábrázoló képbe. (Nem is így szerepelnek az eredeti fényképen.)
A színes magyar zászló a fekete-fehér képen a Schindler listája című film egyik jelenetét juttatja eszembe, amikor a nácik által teremtett pokolban egy piros kabátos kislány vonulását látjuk. (Az imént belinkelt képen szerepel a zászló tartó, ballonkabátos férfi karaktere, de nem tart zászlót. Vajon mi vezérelhette a fogvatartottat ennek a részletnek a hozzáadására?)
A kép közepe felé egy bojtos sapkás kisfiút lehet látni, aki a tank belsejébe kukucskál, ez a karakter is nagyon erős. Az eredeti fényképen a kisfiú idősebbnek tűnik, mint ezen a képen...
Az ilyen gesztusok és érzések visszaadásához nem csak művészi tehetség, látásmód és akarat is kell, hanem - véleményem szerint - magasfokú intellingencia is. Az apró különbségek túlmutatnak a szolgai másoláson, és egyedi értékeket közvetítenek.
A bv-s dolgozó, aki kísért az intézetben, valamikor a tanítványom volt. Elmondta, hogy ezen a képen mindenki megdöbben, és részletesen szokták elemezni a szereplőket. A kép maga egy lépcsőházban van, ahol a rabok nap mint nap járnak. Hátha ők is elgondolodnak, akár csak tizedmásodpercekre, és akkor már ez is megérte, megérte, hogy a börtön fala nem fehér-fakó.